Menu
Your Cart

Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה

Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה
Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה
Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה
Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה
Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה
Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה
Ginas Egoz / גינת אגוז - ר' יוסף ג'יקטיליה

ספר גינת אגוז / ר' יוסף ג'יקטיליה. חזר למלאי 23/10/17 ספר 'גינת אגוז' נחלק לשלשה חלקים: חלק השמו"ת, חלק כ"ב אותיות וחלק הנקו"ד.הוצאת החיים והשלום. ר' יוסף בן-אברהם ג'יקטיליה נודע גם כמהר"י ג'יקטיליה (ה'ח', 1248 - ה'ס"ה, 1305 לערך) מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13

רבי יוסף נולד בקסטיליה והיה תלמידו של רבי אברהם אבולעפיה, שאמר עליו בספרו "אוצר עדן הגנוז": "והוא בלא ספק הצליח הצלחה מופלאה במה שלמד לפני, והוסיף מכוחו ומדעתו וה' היה עמו". והרחיב והפיץ את תורת רבו ברבים. בהיותו כבן 24 חיבר את ספרו גנת אגוז העוסק בגימטריות וצירופי שמות קבליים. ספרו שערי אורה נחשב אצל המקובלים לאחד מספרי היסוד הקבליים, ומפורסם שהאר"י אמר על ספר זה כי הוא המפתח לכל תורת הסוד. מסופר שגם תלמידו הגדול של הגר"א, רבי חיים מוולוז'ין, התבטא פעם שעל מנת לצאת ידי חובת תורת הקבלה, יש ללמוד את ספר הזוהר ואת ספר שערי אורה

בספר שערי אורה רצה לספק לתלמידיו הסברים על הקבלה, התייחס לאלוהים דרך הספירות. הספר פותח בתשובה לשאלה מהם שמותיו של אלוהים, כל אחד מהשמות, חוץ מהשם המפורש, מצביע על יחס לעולם, התלמיד השואל רצה להפיק מאגיה מהם, לעשות שימוש מגי בשמות, ג'יקטיליה מנסה להניא את התלמיד מעשיית שימוש בשמות, וודאי שלא לצורך רווח חומרי

 השואל רצה להפיק מאגיה מהם, לעשות שימוש מגי בשמות, ג'יקטיליה מנסה להניא את התלמיד מעשיית שימוש בשמות, וודאי שלא לצורך רווח חומרי

Book Attributes
Authorsרבינו יוסף ג'קטליא זצ"ל בעל שערי אורה
Date Publishedתשמ"ט
FormatHardcover
Pages544
Publisherישיבת החיים והשלם, ירושלים
Dimensions7X10"

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Captcha
$32.00
$30.00
 • Model: GIEG
 • Weight: 2.30lb