Menu
Your Cart

אבילות

Model: KBAA-1
כל בו על אבלות שלושה חלקים בכרך אחד חלק ראשון מבאר ומסדר כל הלכות דינים ומנהגים מיום שנחלה האדם עד תום ימי אבלות. קריעה, טהרת המת. כבוד המת. כהן ומת. הספד לוית המת דיני אנינות, קבורה ובית הקברות. פתיחת הקבר, פינוי עצמות. כהן ובית הקברות. שבעה ימי אבלות. שלשים י"ב חודש קדיש. מצבה יארצייט, הזכרת נשמות..
$20.00
Showing 1 to 17 of 17 (1 Pages)