Menu
Your Cart

דרשות

Model: SDH-2
למעלה משלוש מאות דרשות נפלאות מאד בגודל עמקותם ובהיקפם מסודרים לפי זמני ומועדי השנה ולפי מאורעות שונים .כולם נדפסו מכי"ק, בתוספת ביאורים לבאר דבריו העמוקים ומפתחות מפורטים על סדר הנושאים בתוספת תולדות חייו  הקדושים וחיי משפחתו וצילומי מסמכים נדירים..
$32.00
Model: OVYD-2
אׂמר ודעת שני חלקים דרושים והלכות. חלק ראשון יביע אומר – דרושים נפלאים על כל מועדים ושבתות מיוחסים ועל כל מארעות המתרגשות לבוא בקהילות ישראל. 360 עמ’. חלק שני – יחוה דעת – חידושי הלכות וחידושים בש”ס ובפוסקים. 708 עמ’.מאת הרב יהודה יודל ראזענבערג...
$21.00
Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)