Menu
Your Cart
ArtScroll Shas And Mishna Sale Happening Now Thru February 28 Click Here To View!

שבועות

Model: HLCHS-1
חג השבועות ידוע כחג אשר הלכותיו מועטות ביחס לשאר החגים אשר פרטים רבים בהלכותיהם. למרות כל זאת, בעקבות השאלות הרבות המופנות לרבני המכון – התוודענו לעניינים רבים הדורשים הבהרה ובירור גם בחג זה. בספר זה ניתן המענה לדברים הדורשים הכרעה בכל הסוגיות ההלכתיות של 'זמן מתן תורתנו'.עבודת הכתיבה והעריכה ש..
$21.50
Showing 1 to 12 of 26 (3 Pages)